AFF Cup 2020 không hoãn vì dịch Covid-19, hủy giải đấu cấp CLB được mong chờ nhất khu vực trong năm 2020

AFF Cup 2020 không hoãn vì dịch Covid-19, hủy giải đấu cấp CLB được mong chờ nhất khu vực trong năm 2020

Đáng chú ý, giải đấu lớn nhất khu vực, AFF Cup 2020 vẫn được ấn định tổ chức vào tháng 11. Trước đó,