ThịnhMessi:“Xinlỗi,tuichỉlàthằngbángiày!”

Thịnh mồ côi mẹ từ khi còn là cậu sinh viên năm nhất. Con đường của gã thanh niên tỉnh lẻ ấy chẳng có hoa hồng nhưng bằng nghị lực, bằng niềm tin, Thịnh đã trở thành một ông chủ nhỏ ở thành phố Thủ Đức.