UEFA Champions League-Dynamic hỗ trợ Rodrigo Kill Real Madrid 1-0 chiến thắng trong số các cầu thủ trong một đội trò chơi bóng đá mini là

Champions League-Kamanga đã hỗ trợ Rodrigo Dore Real Madrid 1-0 chiến thắng Inter [số lượng người chơi trong một đội trò chơi bóng đá nhỏ là]: Thể thao trên trang web này Báo cáo ngày 16 tháng 9