Xuân Trường chấn thương dài hạn vẫn thành cầu thủ đắt nhất Việt Nam sau khi Văn Lâm tụt giá mạnh

Xuân Trường chấn thương dài hạn vẫn thành cầu thủ đắt nhất Việt Nam sau khi Văn Lâm tụt giá mạnh

Theo đó, giá trị chuyển nhượng của Đặng Văn lâm giảm từ 330.000 USD (khoảng 7,6 tỷ đồng) xuống 220.0