Filip Nguyễn hủy chuyến bay về Việt Nam

Filip Nguyễn hủy chuyến bay về Việt Nam

Filip Nguyễn sẽ không trở lại Việt Nam trong tháng 5 như kế hoạch trước đó. Nguyên nhân đến từ việc