HLV Park Hang-seo bầu cho Mbappe, Quế Ngọc Hải bỏ qua idol khi bình chọn giải The Best

HLV Park Hang-seo bầu cho Mbappe, Quế Ngọc Hải bỏ qua idol khi bình chọn giải The Best

Cụ thể, HLV Park Hang-seo bầu cho Mbappe cho vị trí đầu tiên, hai sự lựa chọn kế tiếp là Lionel Mess