Kỳ phùng địch thủ của bóng đá thế giới: Đâu chỉ có Messi & Ronaldo!

Kỳ phùng địch thủ của bóng đá thế giới: Đâu chỉ có Messi & Ronaldo!

Trong nhiều năm trở lại đây, dù vô tình hay hữu ý, cứ nhắc đến cụm từ “kỳ phùng địch thủ” là nhiều n