Bầu Hạnh – Chân Tình 308: “Tôi là ông bầu… nhức đầu nhất quả đất”

Bầu Hạnh – Chân Tình 308: “Tôi là ông bầu… nhức đầu nhất quả đất”

Nói đến đội bóng của nghệ sĩ Chân Tình 308 FC thì người ta phải nhắc đến bầu Hạnh bởi đây là người “cầm đầu” đội bóng này.