Chính phủ Đức đã từ chối Liverpool để tham gia Champions League!

Chính phủ Đức đã từ chối Liverpool để tham gia Champions League!Hoặc một hệ thống loại bỏ duy nhất [Điểm số trực tiếp của Asian Bookie]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 5 tháng 2: Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm phổi New Crown, Liverpool, ban đầu dự kiến sẽ được thực hiện vào tối ngày 16 tháng 2, giờ địa phương, khách Battle Rypzh’sRed Bull’s Champions League 1